Business Forum – Tạo dựng tăng trưởng bền vững

  • Event
  • Events
  • Business Forum – Tạo dựng tăng trưởng bền vững

Diễn đàn Kinh doanh năm 2018 của Forbes Việt Nam với chủ đề “Tạo dựng Tăng trưởng Bền vững” sẽ thu hút những lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, chuyên gia, nhà tư tưởng và nhà hoạch định chính sách cùng thảo luận về chiến lược đảm bảo tăng trưởng bền vững thông qua đầu tư dài hạn vào các ngành công nghiệp cốt lõi mà Việt Nam có khả năng phát triển. Chúng ta sẽ đánh giá qua những câu chuyện có thật và kinh nghiệm của doanh nghiệp, quỹ đầu tư vào các ngành công nghiệp mới bao gồm sản xuất, dịch vụ, phát triển nông nghiệp “xanh” và năng lượng tái tạo. Diễn đàn cũng đồng thời tìm kiếm tầm nhìn về cách xây dựng môi trường tốt nhất cho kinh tế tư nhân phát triển và đóng góp vào xã hội ổn định và tốt đẹp hơn. Đặc biệt là lễ vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2018”.

Các chính sách có thể thiết lập hoặc phá vỡ một nền kinh tế, một ngành công nghiệp và một doanh nghiệp. Có chính sách hợp lý vào đúng thời điểm là yếu tố quan trọng có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng. Nền kinh tế Việt Nam đã trở nên ổn định trong vài năm qua, một phần nhờ yếu tố quản lý kinh tế được làm tốt hơn. Chính phủ đã cam kết kiến tạo để thúc đẩy kinh doanh và tăng trưởng. Tầm nhìn của chính phủ như thế nào vào thời điểm quan trọng này, khi Việt Nam đang có bàn đạp để có thể trở thành một trong những nền kinh tế cạnh tranh nhất trong khu vực? Những chính sách hỗ trợ nào đang được áp dụng để giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam? Chính phủ có thể hỗ trợ tạo thuận lợi cho sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp và dịch vụ bằng cách nào? Nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào FDI – cần làm gì để phát triển kinh tế tư nhân trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất, và khuyến khích đầu tư từ trong mảng tư nhân? Buổi thảo luận tập hợp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật và các chuyên gia từ ban cố vấn chính sách của chính phủ. Họ sẽ chia sẻ và thảo luận các chính sách định hướng và môi trường kinh doanh quan trọng.
Những năm qua đã chứng kiến sự tăng trưởng của ngành sản xuất tại Việt Nam. Sau gần 20 năm xây dựng cơ sở sản xuất cho các công ty nước ngoài, Việt Nam đã trở thành nền tảng cơ sở sản xuất cho nhiều ngành công nghiệp quan trọng, từ may mặc, dệt may đến điện tử đến năng lượng tái tạo. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã đủ tự tin để áp dụng các công nghệ tiên tiết nhất và xây dựng ngành công nghiệp nặng của riêng mình, như sản xuất máy móc tự động, luyện kim sắt-thép, thiết bị điện tử và linh kiện. Những cơ hội và thách thức nào đang chờ đợi Việt Nam trên con đường này, khi tự động hóa và trí thông minh nhân tạo đang thay đổi các ngành công nghiệp lớn? Làm thế nào để tạo ra sự kết nối giữa các doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái và chuỗi cung ứng? Diễn giả là những người đang làm việc với mục tiêu để đổi mới công suất trong ngành sản xuất tại Việt Nam.
Việt Nam có nhiều cơ hội trong sự phát triển của ngành công nghiệp dịch vụ, từ ngân hàng, tài chính, đến du lịch, chăm sóc sức khoẻ và giải trí. Các doanh nghiệp đã đổ vốn khổng lồ để phát triển cơ sở hạ tầng và tiềm lực cho ngành này. Chiến lược tốt nhất hướng tới sự phát triển bền vững trong lĩnh vực này là gì? Những nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò như thế nào? Mô hình tốt nhất cho Việt Nam cho học hỏi là đâu? Những nguy cơ tiềm tang về môi trường là gì và làm thế nào chúng ta có thể tránh được những sai lầm? Thách thức trong việc xây dựng lực lượng lao động và hệ thống quản lý là gì? Diễn giả là những lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngành dịch vụ.

Thông tin sự kiện