How Doing Good is Good For Business

[Please scroll down for English]

Làm Việc Tốt thì Tốt cho Doanh Nghiệp 2018

Tác động Doanh nghiệp & Tác động Cộng đồng – Gặp nhau ở đâu?

Với chủ đề “Tác động Doanh nghiệp & Tác động Cộng đồng – Gặp nhau ở đâu?”, hội nghị “Làm Việc tốt thì Tốt cho Doanh nghiệp” lần II giới thiệu, thảo luận các mô hình hợp tác tạo giá trị chung (creating shared value) – CSV/CSR giúp xây dựng giá trị vững vàng, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, song song đó tạo ra tác động tích cực đến xã hội, môi trường. Hội nghị còn đào sâu các ví dụ điển hình từ mối quan hệ hợp tác đa bên, đưa đến công cụ, cách thực hiện, nền tảng, thông qua các câu chuyện thực tế từ Việt Nam và quốc tế.

Sự kiện được thiết kế cho lãnh đạo cấp cao, quản lý nhân sự, Marketing, CSR của các doanh nghiệp đa quốc gia, doanh nghiệp trong nước quy mô vừa, và cả doanh nghiệp nhỏ mong muốn tối ưu hóa công cụ CSV/CSR trở thành chiến lược để phát triển doanh nghiệp. Sự kiện cũng phù hợp với các tổ chức phi lợi nhuận mong muốn tìm kiếm những mô hình, cách thức sáng tạo để cùng hợp tác với doanh nghiệp, chia sẻ mục tiêu phát triển chung, để cùng tạo ra không gian sinh sống, làm việc an toàn, chia sẻ lợi ích chung nhằm cải thiện cuộc sống của cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Năm 2017, Hội nghị “Làm Việc Tốt thì Tốt cho Doanh nghiệp” lần đầu ra mắt đã thu hút 250 người tham dự, với hơn 60% là đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước, còn lại là đại diện các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, quốc tế, các chuyên gia CSR, học giả, và phóng viên. Đáp lại phản hồi rất tích cực của người tham dự, mong muốn sự kiện này được tổ chức thường niên và đào sâu thêm về chủ đề “hợp tác tạo giá trị chung – CSV”, sự kiện năm nay quay trở lại vào ngày 28/06/2018 (08.00 – 15.30) tại khách sạn Park Hyatt Saigon với những hoạt động tương tác, phiên thảo luận chung, và hội thảo chuyên sâu.

Sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đồng tổ chức cùng Hiệp Hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam – CanCham và Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam –CCIFV với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland-Irish Aid, KPMG, EZLand, Tập đoàn C.E.O, GFCF, Park Hyatt Saigon, Zinc, và Minh Á.

Ngôn ngữ sử dụng trong chương trình: song ngữ (Việt – Anh)

Chương trình hội nghị:

Diễn giả chính:

Ông Warrick Cleine, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của KPMG tại Việt Nam và Campuchia

Thảo luận chung: Quan hệ đối tác – tăng niềm tin, tăng tác động

Bà Cáit Moran, Đại sứ Ireland tại Việt Nam
Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó CT, Liên hiệp các Hội KHKT&CN Việt Nam, Đại biểu QH Khóa XIV
Ông Sreenivas Narayanan, Tổng Giám đốc, ASSIST
Ông Olivier Dũng Đỗ Ngọc, Tổng Lãnh sự Danh dự Luxembourg tại Tp. HCMC, Tổng Giám đốc EZLand Vietnam
Đại diện Doanh nghiệp Đa Quốc Gia
Điều phối thảo luận: Bà Christina Ameln, Cố vấn cấp cao CSR, Thành viên Hội đồng Cố vấn Trung tâm LIN
Hội thảo 1 & 2: Nền tảng Vững chắc tạo Tác động Bền vững

Hội thảo 1: Thấu hiểu CSR và Quan hệ Đối tác

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Ông Paul Huỳnh, Head of People Performance & Culture, KPMG Vietnam
Bà Nia Klatte, Điều phối Phát triển Bền vững, EXO Travel
Bà Mimi Vũ, Pacific Links
Điều phối thảo luận: Bà Trần Vũ Ngân Giang, Giám đốc Điều hành, Trung tâm LIN
Hội thảo 2: Hoạt động tình nguyện của Doanh nghiệp và các giá trị chung

Đại diện Trung tâm LIN
Bà Clemence Aron, Quản lý Dự án CSR, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV)
Bà Uyên Hồ, Giám đốc Đối ngoại, Intel
Ông Colin Blackwell, Tổng Giám đốc, Enable Code
Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Sáng lập & Giám đốc Điều hành, CHANGE Việt Nam
Hội thảo 3 & 4: Hợp tác tạo Tác động

Hội thảo 3: Các Quy chuẩn & Cách thực hiện

GRI reporting: Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
SDGS and ISO26000: Ông Florian Beranek, Lead Expert Societal Responsibility & RBC, UNIDO
Nguyên tắc Kinh doanh và Quyền Trẻ em: Bà Nazia, Chuyên gia Hợp tác Doanh nghiệp, UNICEF
Bà Trịnh Thị Vân Anh, Quản lý Quá trình Vận hành Bền vững, Decathlon Vietnam
Hội thảo 4: Lãnh đạo tạo Ảnh hưởng

Bà Nia Klatte, Điều phối Phát triển Bền vững, EXO Travel
Ông Samuel Maruta, Chủ tịch, Marou Chocolate
Ông Vincent Mourou, Tổng Giám đốc, Marou Chocolate
Đại diện Les Vergers du Mekong
Ông Michael Brosowski, Sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, Blue Dragon Children’s Foundation
Chủ trì – MC của hội nghị:

Bà Trần Vũ Ngân Giang, Giám đốc Điều hành, Trung tâm LIN

——————————

How Doing Good is Good for Business 2018

Business Impact & Community Impact – Where to meet?

Focusing on “Business Impact & Community Impact – Where to Meet?”, the event discusses and showcases CSR/CSV (creating shared value) models that build value and sustainable impact; encourage and enable businesses to continue to grow sustainably; create and continue positive social and environmental impacts; and how to strengthen partnerships with key stakeholders. Examples will come from cross-sector partnerships presenting frameworks, tools, and platforms through practical case studies in Vietnam and internationally.

“How Doing Good is Good for Business 2018” is designed for senior leaders, Marketing, HR managers, CSR executives of MNCs, and SMEs, who want to optimize their CSR/CSV (creating shared value) tools as a strategy to sustainably grow their businesses. It is also suitable for non-profit organizations looking for innovative models and win-win-win approaches for collaboration with businesses, who share common development goals, that create a safe living and working space for all, and contribute to sustainable socio-economic development.

In 2017, the first “How Doing Good is Good for Business” was successfully launched and attracted 250 participants; 60% of them were from multinational and local businesses, the remaining were local NPOs, iNGOs, CSR Specialists, academia, and media. The second event this year is organized in response to requests by last year’s participants, who wished to keep this momentum and continue to deep-dive into the CSV model.

The event is co-organized by LIN, CanCham (Canadian Chamber of Commerce Vietnam) and CCIFV (French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam) with sponsorships from Irish Aid, KPMG, EZLand, C.E.O Group, GFCF, Park Hyatt Saigon, Zinc, and Minh A. It will take place on June 28th 2018 (Thursday), 8.00am – 3.30pm, at Park Hyatt Saigon.

Language in the event: bilingual (Vietnamese & English)

Agenda:

Key-note speaker:

Mr. Warrick Cleine, Chairman & CEO, KPMG Vietnam & Cambodia

High-level panel: Strengthening Partnerships: Building trust – Growing impact

Ambassador Cáit Moran, Ambassador of Ireland to Vietnam
Olivier Do Ngoc, Honorary Consul for the Grand-Duchy of Luxembourg in HCMC, Founder and CEO EZLand Vietnam
Sreenivas Narayanan, Group Managing Director, ASSIST
Nghiem Vu Khai, Vice Chairman Vietnam Union of Science and Technology Association, Member of Congress
Senior corporate leaders
Moderator: Christina Ameln, CSR Advisor, Ameln & Co.
Workshop 1 & 2: Durable Impact from Strong Foundations

Workshop 1: Understanding Corporate Social Responsibility and Partnerships

Representative of VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry)
Paul Huynh, Head of People Performance & Culture, KPMG Vietnam
Nia Klatte, Sustainability Coordinator (Vietnam & Laos), EXO Travel
Mimi Vu, Pacific Links
Moderator: Tran Vu Ngan Giang, Executive Director, LIN Center for Community Development
Workshop 2: Corporate Volunteering and Mutual Values

LIN Center for Community Development
Clemence Aron, CSR Project Manager, French Chamber of Commerce
Uyen Ho, External Affairs Director, Intel
Colin Blackwell, CEO, Enable Code
Hong Hoang, Founder and Executive Director, CHANGE VN
Workshop 3 & 4: Accelerating Impact by Strengthening Partnerships

Workshop 3: What are Requirements & How to Work on it?

SDGS and ISO26000: Florian Beranek, Lead Expert Societal Responsibility & RBC, UNIDO
GRI reporting: VCCI representative
Children’s Rights and Business Principles: Nazia, Corporate Alliances Specialist, UNICEF
Trinh Thi Van Anh, Operational Process Manager of Sustainability, Decathlon Vietnam
Workshop 4: Leadership & Influence

Nia Klatte, Sustainability Coordinator (Vietnam & Laos), EXO Travel
Samuel Maruta, Chairman, Marou Chocolate
Vincent Mourou, CEO, Marou Chocolate
Representative of Les Vergers du Mekong
Michael Brosowski, Founder & CEO, Blue Dragon Children’s Foundation
Co-Host & Master of Ceremonies:

Tran Vu Ngan Giang – Executive Director, LIN Center for Community Development.

Sự kiện “Làm Việc Tốt thì Tốt cho Doanh Nghiệp 2017″/ “How Doing Good is Good for Business 2017” Conference

Thông tin sự kiện