Venture Builder Vs. Venture Capital: Choosing your early-stage funding partners

  • Event
  • Events
  • Venture Builder Vs. Venture Capital: Choosing your early-stage funding partners

Bạn đã bao giờ nghe đến Venture Builders (VB) chưa? Được gọi là các nhà máy sản xuất startup, VB xây dựng những công ty startup từ những ý tưởng và nguồn lực của chính họ. Vậy VB khác biệt thế nào với Quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống? Các startup founder nên biết gì khi chọn mô hình nào phù hợp nhất cho họ?

Nếu bạn đang có ý tưởng muốn xây dựng startup hoặc đang trong giai đoạn đầu gọi vốn, hãy tham gia buổi thảo luận với 3 VB và VC – Fram, REAPRA và Patamar Capital – để tìm hiểu sự khác biệt về 2 mô hình này, từ triết lý đầu tư, cơ cấu vốn sở hữu, cách thức chọn founder, và những hỗ trợ của mỗi mô hình đối với startup của mình.

DIỄN GIẢ:

Max Bergman – CEO & Co-Founder, fram^ (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/max-bergman-6a288421/)

Shuyin Tang – Partner, Patamar Capital (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/shuyin-tang-2a56054b/)

Priscilla Han – Head Of Venture Investments and Joint Ventures, Reapra (LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/priscillahan1212/)

Thông tin sự kiện